Regulamin Konkursu “Wygraj Karnet na Poznań Rock Festiwal”

1. Organizator Konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest Make Music sp z o.o, z siedzibą przy ul. Polna 27, 62-007 Biskupice Wlkp..

2. Czas Trwania:

 • Konkurs trwa od 24.02.2024 do 8.03.2024.

3. Warunki Uczestnictwa:

 • Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia.
 • Aby wziąć udział, uczestnik musi polubić stronę oraz post konkursowy, udostępnić go publicznie i odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu.
 • Odpowiedź konkursowa powinna być kreatywna i zgodna z tematem konkursu.

4. Sposób Wyłonienia Zwycięzcy:

 • Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród uczestników, którzy spełnią warunki uczestnictwa.
 • Wybór zwycięzcy będzie dokonany losowo spośród poprawnych odpowiedzi.

5. Nagroda:

 • Nagrodą w konkursie jest dwudniowy karnet na Poznań Rock Festiwal dla dwóch osób.

6. Ogłoszenie Wyników:

 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na FB oraz w komentarzu pod postem konkursowym najpóźniej do 10.03.2024.

7. Odbiór Nagrody:

 • Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku.
 • Karnet będzie dostępny do odbioru w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.

8. Postanowienia Końcowe:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia regulaminu.
 • Uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
 • Konkurs nie jest sponsorowany ani związany z platformą Facebook.

9. Pytania i Kontakt:

 • Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: festiwal@make-music.com.pl

Dziękujemy za udział i życzymy powodzenia! 🤘🎸 #PoznańRockFestiwal #RockOnTheLake